FORGOT YOUR DETAILS?

Напоителна система на лозов масив - с.Извор, Бургаска област.

Напоителна система с капково напояване в землището на с. Извор, Бургаска област на 221,444дка. лозов масив - винени сортове. Проектът е съфинансиран по европейски програми за развитие на селското стопанство и изпълнен през 2010г.

TOP